ARROWHEADS OF EURASIA
  OF THE MEDIEVAL PERIOD

 

 

1268   BRONZE RITUAL ARROWHEAD
           IX century
Cast bronze open work blade with beveled inner and outer perimeter. Tang engraved with short lateral lines. 
L. 2.6" ( 6.6 cm).
For exact analogies see: Rybakov B.A. Archaeology. Krim, Severo-Vostochnoye Prichernomor'ye  i Zakavkaz'ye v epokhu srednevekov'ya VI-XIII veka. Moscow, 2003, table 89, # 23,25. 
$ 350
1268.jpg (39448 bytes)

 

 

 

1254.jpg (33412 bytes)
1254  Iron arrowhead
mid VII- mid VIII century
Three-bladed, perforated
L. 2.6" ( 6.6 cm).
SOLD

 

 

1253.jpg (50024 bytes)
1253  Iron arrowhead
mid VII- mid VIII century
Three-bladed, perforated
L. 3.5" ( 8.9 cm).
$ 45

 

 

1251.jpg (39658 bytes)
1251  Iron arrowhead
mid VII- mid VIII century
Three-bladed
L. 2.6" ( 6.6 cm).
SOLD

 

 

1252.jpg (26967 bytes)
1252  Iron arrowhead
mid VII- mid VIII century
Three-bladed
L. 3.2" ( 8.1 cm).
SOLD

 

 

1255.jpg (30257 bytes)
1255 
Iron arrowhead
VIII-IX century
Rhomboidal in cross-section
L. 3.7" (9.4 cm).
$ 45

 

 

1257.jpg (26874 bytes)
1257  Iron arrowhead
VIII-IX century
Rhomboidal in cross-section
L. 3.1" (7.9 cm).
$ 25

 

 

1256.jpg (26892 bytes)
1256  Iron arrowhead
VIII-IX century
Rhomboidal in cross-section
L. 3.3" (8.4 cm).
$ 25

 

 

1262.jpg (22754 bytes)
1262  Iron arrowhead
X-XIII century
Rhomboidal in cross-section
L. 2.5" (6.3 cm).
SOLD

 

 

1260.jpg (41926 bytes)
1260  Iron arrowhead
IX century
Rhomboidal in cross-section
L. 4.1" (10.4 cm).
$ 35

 

 

1267.jpg (46770 bytes)
1267  Iron arrowhead
IX century
Rhomboidal in cross-section
L. 3.1" (7.9 cm).
$ 25

 

 

1261.jpg (34801 bytes)
1261  Iron arrowhead
IX century
Rhomboidal in cross-section
L. 3.3" (8.4 cm).
$ 30

 

 

1258.jpg (54716 bytes)
1258 
Iron arrowhead
IX century
Rhomboidal in cross-section
L. 2.9" (7.4 cm).
$ 30

 

 

1259.jpg (39910 bytes)
1259  Iron arrowhead
IX century
Rhomboidal in cross-section
L. 2.6" (6.6 cm).
$ 30

 

 

1265.jpg (31858 bytes)
1265  Iron arrowhead
IX-XII century
Lenticular in cross-section
L. 3.6" (9.1 cm).
SOLD

 

 

1266.jpg (91331 bytes)
1266  Iron arrowhead
IX-XII century
Lenticular in cross-section
L. 4.1" (10.4 cm).
$ 20

 

 

1263.jpg (31072 bytes)
1263  Iron arrowhead
X-XIII century
Rhomboidal in cross-section
L. 2.6" (6.6 cm).
$ 25
 

 

1264.jpg (45921 bytes)
1264  Iron arrowhead
X-XIII century
Rhomboidal in cross-section
L. 4.3" (11 cm).
$ 50
 

 


1311  Iron arrowhead
XIII-XIV century
Heavily corroded
L. 2.9" (7.4 cm).
$ 15
 

 


1312  Iron arrowhead
XIII-XIV century
Three-bladed
L. 3.5" (9 cm).
$ 25
 

 

Here are some important publications on the Medieval arrowheads:
Y.Khudyakov. Collektsia zheleznih nakonechnikov strel iz Tunkinskoy dolini v fondah Irkutskogo museya. Novosibirsk, 1983, pp. 138-149. F.Arslanova. Nekotoriye obraztsi nakonechnikov strel kimakov Verhnego Preirtish'ya. Novosibirsk, 1991, pp. 67-77. V.Khvorev, V.Shavkunov. Nakonechniki strel Anan'evskogo gorodisha. Vladivostok, 1981, pp.111-117. Y.Khudyakov. Opit typologicheskoy klassifikatsii nakonechnikov strel Eniseyskih kyrgizov v 9-12 vekah. Novosibirsk, 1975, pp. 310-326. Y.Khudyakov. Zhelezniye nakonechniki strel iz Mongolii. Novosibirsk, 1985, pp. 96-114. G.Fedorov-Davidov. Kochevniki Vostochnoy Evropi pod vlast'yu Zolotoordinskih khanov. Moskva, 1966. V. Nemerov. Voinskoye snaryazheniye i oruzhiye Mongol'skogo voina v 13-14 vv. SA, 1987,#2, pp.212-227. A.Medvedev. Tataro-mongol'skiye nakonechniki strel v Vostochnoy Evrope, SA, 1966,#2, pp. 50-60. Y.Khudyakov. Vooruzhenie cental'noaziatskih kochevnikov v epohu rannego i razvitogo srednevekov'ya, Novosibirsk, 1991. A.Kola, G.Wilke. Militaria z grodziska w Plemietach. Bron strzelcza [in:] Plemieta. Sredniowieczny grodek w ziemi chelminskiej, Torun, 1985, pp.112-114, table XII.

 

HOME     MORE ARROWHEADS:
    I MILLENNIUM B.C.
    LATE MEDIEVAL
 PLACE AN ORDER